۰

ساعت کاری

شنبه ------------------ ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰
یکشنبه --------------- ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰
دوشنبه --------------- ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰
سه‌شنبه --------------- ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰
چهارشنبه ------------- ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰
پنج‌شنبه --------------۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰

ساعت کاری

شنبه ------------------ ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰
یکشنبه --------------- ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰
دوشنبه --------------- ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰
سه‌شنبه --------------- ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰
چهارشنبه ------------- ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰
پنج‌شنبه --------------۰۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ و ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۳۰

ایمیل

camranbabaie۶۸@gmail.com

ایمیل

camranbabaie۶۸@gmail.com

اطلاعات تماس

۰۹۳۹۲۹۸۱۱۶۸
۰۳۴۳۳۳۱۵۳۶۰

اطلاعات تماس

۰۹۳۹۲۹۸۱۱۶۸
۰۳۴۳۳۳۱۵۳۶۰

پارکینگ

کرمان، خیابان سرباز، کوچه ی ۲۴

پارکینگ

کرمان، خیابان سرباز، کوچه ی ۲۴

آدرس

کرمان، خیابان سرباز، کوچه ی ۲۴

آدرس

کرمان، خیابان سرباز، کوچه ی ۲۴


توضیحات برای عکس ثبت نشده توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه رنگ بابایی می باشد.